Asan Medical Center_Bigdata Academy 2021

syn25858515

Created By Hyunna Lee Hyunna

????? ?? ??
[???????] jupyter notebook ?? ??
EMR : Huggingface Transformers library model import ??
????? ??????????.
EMR GPU ?? ??
???? ?? ??????
Rstudio pacakge ??? ?? ?? ? ?? ???? ????
jupyter lab ??? ?? ??
[??] ???? 2????? ?? ??? ?
????? ?? ??? ?? ????..........^^
EMR? ??? ?? ??? ??????.
EMR? ??? ?? ?? ?? ?????.
????? ?? ??? ?? ????...
????? ?? ??? ?? ????...
VM?? jupyter lab ??? ? ???.
????? ?? ??? ?? ????.
??? ??? ???? ?? ??? ??
???? ??? ?? ????.
???? ?? ??
AWS ???? ??? ??????.
(??????? ????)??? ??? ??? ?? ??????.
???? <-> local PC ??? ?? ??? ??????.

Asan Medical Center_Bigdata Academy 2021 page is loading…